EDICTE

Edicte sobre l’aprovació definitiva del Reglament regulador del servei cementiri de Portbou

MEMORIAL PASSATGES

En data 6.7.2017, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, ha aprovat declarar BÉ CULTURAL DE INTERÈS NACIONAL ( B.C.I.N.) en la categoria de LLOC HISTÒRIC, el Memorial Passatges de la nostra població i delimitar-lo del seu entorn per a la seva protecció. Toni Sanchez Serra 1r Tinent d’Alcalde

RESOLUCIÓ CLT/1649/2017

De 6 de juliol, per la qual s’incoa expedient de declaració de Bé Cultural d’Interès Nacional, en la categoria de Lloc Històric, a favor del Memorial Passatges a Walter Benjamin, a Portbou, i de delimitació del seu entorn de protecció, i s’obre un període d’informació pública.

1 2 3