Sessions del ple municipal

CELEBRACIÓ SESSIÓ ORDINÀRIA EL TERCER DIMECRES DEL SEGON MES DE CADA TRIMESTRE a les 18 hores al saló de sessions de l’Ajuntament.

A causa de les vacances d’estiu, la sessió corresponent al mes d’agost podrà celebrar-se el tercer dimecres del mes següent, a la mateixa hora.