Equip de govern

Gael Rodriguez Garrido

Alcalde

alcaldia@portbou.cat

Àrees: Alcaldia/Presidència, Hisenda, Cultura i patrimoni, Planejament urbanístic, Reimpuls del ferrocarril, Relacions institucionals i comunicació i Qualitat democràtica, transparència i bon govern


Rafael Diaz Ruiz

1r Tinent d’Alcalde

rafaeldiaz@portbou.cat

Àrees: Espai públic, Equipaments i serveis municipals, Regidoria de barris i Transformació digital


Mònica Diaz Piferrer

2a Tinent d’Alcalde

monicadiaz@portbou.cat

Àrees: Acció social, igualtat i atenció comunitària, Ensenyament, Salut i Cultura Popular


Francisco Abalos Garcia

3r Tinent d’Alcalde

franciscoabalos@portbou.cat

Àrees: Seguretat i mobilitat urbana, Patrimoni natural i transició ecològica, Serveis públics de gestió externa, Mercats i Recursos humans


Cristina Gracia Reboso

Regidora

cristinagracia@portbou.cat

Àrees: Joventut, Esports, Vida activa, Civisme i Benestar animal


Alicia Gonzalez Bosch

Regidora

aliciagonzalez@portbou.cat

Àrees: Turisme i Promoció econòmica