Equip de govern

Xavier Barranco Angulo

Àrees de treball: ECONOMIA, GOVERNACIÓ, URBANISME, W. BENJAMIN, RELACIONS INSTITUCIONALS i PROMOCIÓ ECONÒMICA.

alcaldia@portbou.cat


Trinidad Martínez Hernández

1r Tinent d’Alcalde, àrees de ESPORTS, MEDI AMBIENT, MERCAT I PLATGES i suport a les àrees de Festes i  Atenció a Persones.

1rtinentalcalde@portbou.cat


Natàlia Torres Comas

2a Tinent d’Alcalde, àrees de TURISME, FESTES i JOVENTUT i suport a Cultura,  Alcaldia,  Promoció Econòmica i  Finançament.

2ontinentalcalde@portbou.cat


Ramon Díaz Domínguez

3r Tinent d’Alcalde, àrea de SERVEIS BRIGADA i suport a Obres, Subministraments i Medi Ambient

3rtinentalcalde@portbou.cat


Mònica Quintana Portolés

Regidora, àrees de  CULTURA,  ATENCIÓ A LES  PERSONES,  ENSENYAMENT I IMATGE I ESPAI PÚBLIC.

regidoria1@portbou.cat


Sebastià Peix Ariza

Regidor, àrees de SEGURETAT,  VIA PÚBLICA, OCUPACIÓ DE LA VIA PUBLICA i OBRES

I suport a les àrees Medi Ambient i Esports

regidoria2@portbou.cat


Marcos Carreño Jurado

Regidor, àrea de  ORGANITZACIÓ MUNICIPAL I SUBMINISTRAMENTS i suport a les àrees de Serveis, Via Publica que compren Mercat i Ocupació de la Via Pública.

regidoria3@portbou.cat