Ens en què participa

Consell Escolar

Representant municipal: la regidora Sra. Monica Quintana Portolés


Consorci Costa Brava

Representant municipal: el regidor Sr. Ramon Diaz Domínguez.


Associació Albera Viva

Representant municipal: el regidor Sr. Sebastià Peix Ariza


Assemblea General del Consorci Localret

Representant municipal: el regidor Sr. Trinidad Martínez Hernández


Consorci del Port de Portbou,

Representants municipals: Sr. Xavier Barranco Angulo, Alcalde i els regidors Sr. Trinidad Martínez Hernández i El Sr. Ramon Diaz Domínguez


Consell Assessor del Pla d’emergències del sector químic de Catalunya

Representant municipal:  Sr. Xavier Barranco Angulo, Alcalde.


Comunitat de Propietaris de l’edifici Carrer Méndez Núñez, 22

Representant municipal:  el regidor Sr. Marcos Carreño Jurado


Corporació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Representant municipal: la regidora Sra. Monica Quintana Portolés


Corporació a l’Associació de Municipis per a la Independència

Representant municipal:  Sr. Xavier Barranco Angulo, Alcalde.


Corporació al CILMA

Representants municipals:  els regidors Sr. Trinidad Martínez Hernández i El Sr. Ramon Diaz Domínguez


Corporació a Turisme Costa Brava

Representants municipals:  les regidores Sres. Natalia Torres Comas i Monica Quintana Portoles.


Comissió de Personal de la Corporació

Representants municipals:  Srs. Marcos Carreño Jurado i Ramon Diaz Domínguez i al Sr. Xavier Barranco Angulo Alcalde.


Corporació al Consell Comarcal de l’Alt Empordà

Representants municipals:  Sr. Xavier Barranco Angulo Alcalde, i la Regidora Sra. Monica Quintana Portoles


Corporació a l’Associació d’ens locals de Muntanya dels Pirineus

Representant municipal:  el  Regidor Sr. Sebastià Peix Ariza