Ens en què participa

Consell Escolar 

Representant municipal: la regidora Sra. Mònica Díaz Piferrer.


Consorci Costa Brava

Representants municipals: el Sr. Gael Rodríguez Garrido, Alcalde i el regidor Sr. Francisco Abalos García.


Associació Albera Viva

Representant municipal: el regidor Sr. Francisco Abalos García.


Assemblea General del Consorci Localret

Representant municipal: el regidor Sr. Rafael Díaz Ruiz.


Ple del Consorci del Port de Portbou

Representants municipals: el Sr. Gael Rodríguez Garrido, Alcalde i els regidors Sr. Francisco Abalos García i Sra. Mònica Díaz Piferrer.


Consell Assessor del Pla d’emergències del sector químic de Catalunya

Representant municipal: el Sr. Gael Rodríguez Garrido, Alcalde.


Comunitat de Propietaris de l’edifici Carrer Méndez Núñez, 22

Representant municipal: el regidor Sr. Rafael Díaz Ruiz.


Corporació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament

Representant municipal: el Sr. Gael Rodríguez Garrido.


CILMA

Representants municipals: els regidors Sr. Rafael Díaz Ruiz i el Sr. Francisco Abalos García.


Corporació a Turisme Costa Brava

Representants municipals: a les regidores Sres. Alícia Victòria Gonzalez Bosch i Cristina Gracia Reboso.


Corporació a l’Associació d’ens locals de Muntanya dels Pirineu

Representant municipal: al Sr. Gael Rodríguez Garrido, Alcalde.