Seguretat i Sanitat

Seguretat

Servei / Companyia
BOMBERS

COMISSARIA POLICIA- EST. RENFE

EMERGÈNCIES

BOMBERS PARC DE PORTBOU

POLICIA MOSSOS D’ESQUADRA

PROTECCIÓ CIVIL

GUÀRDIA CIVIL

POLICIA NACIONAL

Telèfon
112

972 390 090

112

972 390 080

112

972 418 655

972 390 077 | Fax: 972 390 077

972 390 090 | Fax: 972 390 587

Sanitat

Servei / Companyia

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA / DISPENSARI

CREU ROJA

EMERGÈNCIA MARÍTIMA

FARMÀCIA LLANTA

HOSPITAL DE FIGUERES

METGE DE GUÀRDIA

URGÈNCIES “Sanitat Respon”

ASSISTENTA SOCIAL

EMERGÈNCIES MÈDIQUES

Telèfon

972 390 700

972 222 222

900 202 202

972 390 145

972 501 400

629 435 223

061

972 120 048

112

FARMÀCIA DE GUÀRDIA 

Altres

Servei / Companyia

CENTRE CÍVIC

INFORMACIÓ 24H CARRETERES

TARGETA AMERICAN EXPRESS

VISA, MASTERCARD, EUROCARD

XARXA 4B

Telèfon

972 390 551

972 200 131

915 720 320

915 196 000

902 114 400