Organismes oficials

DIPUTACIÓ DE GIRONA
www.ddgi.cat
Tel. 972 185 000
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ
http://altemporda.org
Tel. 972 503 088
GENERALITAT DE CATALUNYA
www.gencat.net
Tel. 012
HISENDA (delegació Girona)
www.minhap.es
Tel. 972 210 066
AEAT – Agència Estatal d’Administració Tributària (Delegació Figueres)
www.aeat.es
Tel. 972 508 000
SEGURETAT SOCIAL (Tresoreria General – Administració núm.3 Figueres)
www.seg-social.es
Tel. 972 500 365
TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
www.dgt.es
Tel. 972 202 950
JUTJATS DE FIGUERES
Tel. 972 673 624
CADASTRE (Gerència Territorial a Girona)
www.catastro.minhac.es
Tel. 972 225 050
CAMBRA DE COMERÇ, INDÚSTRIA I NAVEGACIÓ DE GIRONA (Delegació Vilamalla)
www.cambragirona.cat
Tel. 972 525 556
CORREUS
www.correos.es
Tel. 900 506 070