Fundació Angelus Novus per a l’estudi de la Història, les Arts i el Pensament.

Responsable Municipal

Mònica Quintana Portolés

Responsable

Pilar Parcerisas Colomer