A.M.P.A. – Associació Mares i Pares d’Alumnes

Adreça: CEIP Sant Jaume. Carrer Sant Jordi, 8

Telèfon: 972 390 494


Representant Municipal

Mònica Quintana Portolés

Responsable AMPA

Alejandro de Agustin Molinero