El port

port de Portbou

Passeig de la Sardana, 11 – 17497 PORTBOU
Telf. 972390712 – Fax 972390712
portdeportbou@telefonica.net

 

El recentment construït port esportiu conta amb 295 amarradors per a embarcacions de fins a 20 metres d’eslora i un calat de dàrsena de 10 m.

Gestionat per un consorci públic format per l’Ajuntament i el Club Nàutic de Portbou i la Generalitat de Catalunya, en el port trobarà els següents serveis:

Situat a l’extrem nord de catalunya, el port de Portbou té construïts el pantà fix, per parar els vents de tramuntana i el dic de recer mòbil. Properament el Consorci té previst finalitzar el port esportiu mitjançant la realització de les obres d’urbanització, instal.lació de molls, benzinera i enllumenat.

El port de Portbou contarà aproximadament de 300 amarratges, repartits en 4 mides : 6×2,5 ; 8×3 ; 10×3,5 i 12×4.

Des de finals d’aquest estiu s’han començat a comercialitzar els amarratges en règim de cessió de dret d’ús preferent, que donen dret a diposard’una plaça e el port d Portbo durant 30 anys.

Dades de contacte:

CONSORCI PORT DE PORTBOU
Port de Portbou
17497 PORTBOU
Telèfon/Fax: 972 390 712
Web: www.portdeportbou.cat
correu electrònic: portdeportbou@telefonica.net

Fotos: GL