Biblioteca

Ubicada a la 1a planta de l’edifici Noucentista Ca l’Herrero (Centre Cívic)

Oberta dimecres de 18h a 20h

 ACTIVITATS

 

Lectura-poesia

Imatge de la Biblioteca Municipal el dia de la celebració de la poesia per Sant Jordi