Situació geogràfica

El terme municipal de Portbou es troba a l’extrem nord-oriental de l’Alt Empordà, a la part costanera de la serra de l’Albera.

Fronterer amb la comarca veïna del Vallespir i amb el poble de Cervera de la Marenda.

El territori municipal s’estén pels confins orientals de la Serra de l’Albera, al punt de contacte d’aquesta serralada amb la mar. L’extrem septentrional s’inicia a ponent amb el Coll de Taravaus, segueix vers llevant pel Coll de l’Empedrats i de Rumpisó, el Pla de Ras i el Pic de Queroig, des d’on davalla vers els colls de la Farella, dels Frares i de Belitres fins a tocar la mar per la punta del Falcó (o de l’Ocell) al sud i constitueix el límit de tramuntana de la costa empordanesa.

PlanolSituacio