RAFAEL SANTOS TORROELLA

Portbou,1914 – Barcelona,2002Rafael Santos Torroella

Escriptor, crític d´art, poeta i dibuixant. Fill d´un funcionari de duanes salmantí , va estudiar dret a Valladolid i Salamanca. Professor d´Història de l´Art a l´Escola Superior de Belles Arts de Barcelona. Ha publicat diversos llibres i estudis, i, a més a més, ha traduït al castellà nombrosos llibres de caràcter literari i crític. Molt interessat en Dalí, li ha dedicat diverses obres. És corresponent de l´Acadèmia de Sant Fernando de Madrid des de 1974. Com a dibuixant ha retratat molts intel·lectuals i artistes.

Entre d’altres llibres, ha publicat el 1952 el llibre de poemes “Sombra infiel” i després, el 1956 i 1959, va obtenir els premis Ciutat de Barcelona i Boscán amb els seus llibres “Hombre antiguo” i “Cerrada noche”, respectivament.

RELACIÓ DE LLIBRES I TEXTOS EN CATÀLEGS, ORIGINALS DE RAFAEL SANTOS TORROELLA O SOBRE LA SEVA PERSONA, DONATS PER LA SEVA VÍDUA, SENYORA Mª TERESA BERMEJO, A LA BIBLIOTECA PÚBLICA “CASA HERRERO” DE PORTBOU.

OBRA DE RST

Llibres de poesia o sobre poesia

– VV.AA: Llegir Foix, Institut d’Estudis Ilerdencs, 1995.
– Rafael Santos Torroella: Obra Poètica, 1996 (Original de RST).

Llibres d’art

– Rafael Santos Torroella: En torno a Àngel López-Obrero y su obra ejemplar, 1976.
– Rafael Santos Torroella: Fortuny, 1982.
– Rafael Santos Torroella: La miel es más dulce que la sangre, 1984.
– Rafael Santos Torroella: Dalí residente, 1992.
– Rafael Santos Torroella: Dalí. Época de Madrid, 1994.
– Rafael Santos Torroella: 35 años de Joan Miró, 1994.
– Rafael Santos Torroella: La trágica vida de Salvador Dalí, 1995.
– Rafael Santos Torroella: “Los putrefactos” de Dalí y Lorca. Historia y antologia del libro que no pudo ser, 1995.
– Rafael Santos Torroella: El primer Dalí, 1918-1929. Catálogo razonado, 2006.

Texts en catàlegs d’exposicions

– Catàleg de l’exposició Ramon Llovet, Sala Gaspar, 1968.
– Catàleg de l’exposició Vayreda’s, Palau Caramany, 1975.
– Catàleg de l’exposició Pintors surrealistes de l’Empordà, Museu de l’Empordà, 1977.
– Catàleg de l’exposició Exposición Escuela de Altamira, Dirección General de Bellas Artes, 1981.
– Catàleg de l’exposició Ángel Ferrant, Dirección General de Bellas Artes, 1983.
– Catàleg de l’exposició Marià Llavanera (1890-1927), Museu de l’Empordà, 1984.
– Catàleg de l’exposició De la Generació de 1927 i de l’escola espanyola de París, Sala Vayreda, 1988.
– Catàleg de l’exposició Pedro Serna. Acuarelas, Galeria Maria Salvat, 1991.
– Catàleg de l’exposició Grau Sala 1911-1975, Galeria d’Art Manel Mayoral, 1992.
– Catàleg de l’exposició El Ampurdán, tierra de artistas (1859-1968), Departament de Cultura, 1995.
– Catàleg de l’exposició Salvador Dalí. Antològica sobre paper 1916-1980, Museu de Cadaqués, 1996.
– Catàleg de l’exposició Putrefactos, per Dalí i Lorca, La Pedrera, 1998.

Catàlegs d’activitats artístiques i literàries, plantejades i organitzades per RST

– Rafael Santos Torroella (comp.): Medio siglo de publicaciones de poesia en España. Catálogo de revistas, I Congreso de Poesía, Segovia-Madrid, 1952.
– Catàleg de l’exposició Exposición de esculturas. Julio Antonio (1889-1919), Dirección General de Bellas Artes, 1970.
– Catàleg de la I Feria Nacional del Dibujo, Barcelona, 1976.
– Catàleg de la II Feria Nacional del Dibujo, Barcelona, 1977.
– Catàleg de la III Feria Nacional del Dibujo, Barcelona, 1978.

Fulletons, separates i números especials de revistes

– Homenatge a Josep V.Foix, 1984. Acte inaugural del curs 1984-85 a la Universitat de Barcelona.
– Salvador Dalí i el Saló de Tardor, 1985. Discurs d’ingrés de RST a la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi.
– Revista Poesia, nº 27-28, 1987. Monogràfic “Salvador Dalí escribe a Federico García Lorca (1925-1936)”.
– Separata del Boletín nº VI de la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi, 1992.

OBRA SOBRE RST O EN HOMENATGE SEU

Revistes, articles i catàlegs d’exposicions

– Catàleg de l’exposició Rafael Santos Torroella: galeria de retrats. Dibuixos i aquarel·les, Museu de l’Empordà, 1996.
– Boletín de la Institución Libre de Enseñanza, nº 51, 2003.
– Revista Ínsula, nº 684, 2003.
– Catàleg de l’exposició-homenatge Rafael Santos Torroella, Salamanca, 2004.