ANTONI BULBENA

Director de l’Institut d’Atenció Psiquiàtrica: salut Mental i toxicomanies, per al Cos de Catedràtics Universitaris, en l’àrea de coneixement de Psiquiatria, de l’Estat Espanyol.

Cap del servei de psiquiatria de l’Hospital del Mar de Barcelona. Ha realitzat investigacions en el camp dels trastorns d’ansietat, en el qual va observar l’associació entre aquests i la laxitud articular. En altres investigacions, Bulbena ha realitzat un estudi de camp en el qual va identificar com determinades variables climàtiques, sobretot el vent, poden afectar l’estat d’ànim de les persones.

També ha realitzat investigacions en el camp dels trastorns d’ansietat i els efectes en el cervell de les substàncies que componen la xocolata.