Cronologia

PRINCIPALS DADES CRONOLÒGIQUES DE PORTBOU

1603. Apareix la paraula “Pt bo” en el mapa de Johanes Baptista Vrints publicat a l’apèndix de l’edició del Theatrum Orbis Terrarum.

1609. En un text del Dietari II de Jeroni Pujades apareix escrit el nom de “Port Bou“.

1659. Es signa a l’illa dels Faisans del riu de Bidasoa, els 124 articles del Tractat dels Pirineus. Les carenes del vessant nord de la vall de Portbou s’estableixen definitivament com a límit fronterer del Principat de Catalunya.

1748. L’Abat del monestir de Sant Pere de Besalú demana permís, en una carta que en última instància arriba al rei Carles IV, perquè li concedeixi facultats per a poblar, en règim d’emfiteusi, la muntanya de Portbou.

1802. L’1 de febrer d’aquest any, mitjançant una reial cèdula signada a Aranjuez pel rei Carles IV, es concedeixen facultats a l’abat Francesc Melcior de Rocabruna i de Taberner del cenobi de Sant Pere de Besalú, perquè pogués en endavant establir a cens enfitèutic el terreny anomenat muntanya de Portbou.

1849. El petit nucli format per dotze cases i sis cabanes, ja s’anomena Portbou i es considera com a un llocaret de la província de Girona annexat a Sant Miquel de Colera.

1860. Arriba a Portbou, per primera vegada, un petit destacament de carrabiners i comença a augmentar el nombre d’habitants.

1864. Es fa públic l’acord hispano-francès signat dos anys abans a Perpinyà i segons el qual el traçat ferroviari passarà pel coll de Belitres i tindrà a Portbou el punt fronterer.

1877. Portbou té 350 habitants.

1878. El dia 20 de gener d’aquest any arriba el primer tren a Portbou i s’inaugura la nova línia Figueres-frontera francesa que serà explotada per la Companyia del Ferrocarril TBF (Tarragona-Barcelona-França).

1879. Comença la construcció i treballs per a bastir l’església parroquial de Santa Maria obra de l’arquitecte barceloní Joan Martorell i Montells.

1885. Portbou pren la capitalitat del districte a Colera i organitza el seu primer Ajuntament.

1887. Portbou té 1598 habitants.

Portbou-església

1890. S’aproven i s’editen les primeres “Ordenanzas Municipales” de Portbou.

1900. Portbou té 1843 habitants.

1918. S’inaugura el tram de carretera Llançà-Portbou. La part que queda fins a arribar al Coll de Belitres (frontera amb França) no s’inaugura fins dos anys més tard.

1929. Construcció de la nova estació de tren amb motiu de l’Exposició Universal de Barcelona.

1934. Colera se segrega de Portbou i passa a formar un municipi propi.

1936. Portbou té 3092 habitants.

1957. Es signa el Tracta de Roma que donarà pas al Mercat Comù un any més tard. Aquest acord tindrà conseqüències molt directes amb el futur de Portbou.

1960. Portbou té 2336 habitants.

1992. El Tractat de Maastricht i la creació de la Unió Europea Monetària provoquen la desaparició de totes les agències de duanes de la vila i en conseqüència els llocs de treball generats per aquests serveis.

2002. Aparició de la nova moneda de la UE, l’Euro, i en conseqüència afebliment de l’economia portbouenca.

2006. Portbou té 1347 habitants.

Joan Gubert i Macias – Cronista Local de Portbou