Modificació Puntual Núm.6 de les NSS

Modificació Puntual Núm. 6 de les NSS del municipi de Portbou, d’esmena de l’article 28 (sistema viari i d’aparcaments públics – Clau 3). Podràs trobar el text refós a aquesta notícia.

1 2 3 4